Trang chủ;


PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

 

STT

Phiên bản

Ghi chú

Ngày đăng tải

Download

1

6.5.1.9

Bộ cài 6.5.1.9

Bộ cài đầy đủ KTXA 6.5.1.9

19/10/2018

KTXA_20181017_1621(6.5.1.9 Build 2157).zip

2

6.5.2

Bản nâng cấp 6.5.2.0

Nâng cấp từ các bản 6.5 lên 6.5.2.0

09/08/2019

UpdateKTXA_20190809_1606(6.5.2.0 Build 2175).zip