DANH SÁCH ĐƯỜNG DẪN TẢI CÁC PHẦN MỀM

STT

Tên phần mềm

1

Kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS)

2

Kế toán ngân sách xă (KTXA)

3

Thu nộp Đảng phí (TNDP)

 

Mọi yêu cầu hỗ trợ khác vui ḷng liên hệ:

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Địa chỉ:

P.204 - Trụ sở Bộ Tài chính - Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Điện thoại:

024.22202888

Fax:

024.22208129

Email:

hotrokythuat@mof.gov.vn

Website:

http://tinhocbotaichinh.vn